Živjeti srcem punim povjerenja

Nekidan sam naletio na jedno od značenja, koje se za Heartfulness u sanskrtu citira kao Sruti, a znači ‘osjetljivost da se čuju – inače nečujni – zvuci ili vibracije’, a kroz koju su se  ljudima prenosili mnogi stari spisi o uzvišenoj mudrosti. Kao da je zrak kojega dišemo ispunjen uvidima koje trebamo za zdrav život. Nije li to značajan prijedlog, ako ne i stara istina?

Međutim kako u džepu držim dva mobilna telefona, a kući i nekolicinu drugih aparata za odađiljanje, pitao sam se zašto toliko vjerujemo sposobnosti tih aparata koji su ljudska tvorevina da hvataju nečujno, a toliko smo skeptični u odnosu na takve sposobnosti u nama samima? Shvatio sam da sam, prepustivši svojoj supruzi obavljanje jednostavnih stvari – poput kupovine preko interneta karata za vlak ili avion, polako izgubio vjeru u vlastite, nekad postojeće dobre sposobnosti da to učinim. Vremenom gubim vjeru u sebe.

Pitao sam se kojom je prvobitnom napravom za slušanje i primanje vibracija u zraku rsaspolagao čovjek? I koji je to organ u nama čiju strahovitu snagu upoznamo i osjetimo u rijetkim prilikama u životu te na nju reagiramo? Na koji se dio tijela usredotočimo kada smo ispunjeni vibracijom ljubavi i nježnosti? Na Srce.

Ako sada stavimo ruku na njega i osjetimo ga, ono je vrlo živo i radi u našim grudima. Međutim, za mnoge je od nas to samo organ za pumpanje, svrstan kao takav i neiskorišten kao početno sjedište osjećaja, sućuti i intuicije, u vrlo aktivnom životu kakvog danas vodimo.

Dok ovo pišem, čini mi se da smo, zaboravivši koristiti srce za komunikaciju i vidovitost, izgubili moćnoga druga i vođu, te postajemo sve usamljeniji u iluziji da samo u radu i stalnom pokretu možemo ovladati sretnim i teškim trenucima života, dok vremenom gubimo povjerenje i vjeru u životnu snagu srca. Pa, kada nam dijeti zakasni na par trenutaka, obuzme nas očajnička tjeskoba, ili kada nas na neko vrijeme napuste naši voljeni, žalost što smo ostavljeni pomrači nam dane i noći te smo tako stalno robovi svog uma, jer se ne obraćamo srcu za odmor i osjećaj istine toga trenutka.

Poučeno srce zna. Svi znamo da je to istina jer smo u nekim trenucima života duboko sigurni u nešto, i to je ukorijenjeno duboko u nama, daleko od matematičkih kalkulacija uma. A to je srce puno povjerenja.

Sada zamislite život sačinjen od trenutaka koje živimo srcem punim povjerenja, srcem koje prima nečujne vibracije okoline, osjeća i odmara se u svakom trenutku umjesto da juri iz jednog trenutka u drugi, nadajući se boljemu. Iz časa u čas, mi poučavamo srce njegovoj prvobitnoj sposobnosti primanja i osjećanja; a to se može zvati Životom sa srcem.

Amir :

Amir je terapeut diplomiran na Sveučilištu u Torontu, s posebnim interesom za program Um-Tijelo-Srce. Kao diplomirani nastavnik, bavio se istraživanjem i praksom da bi u posljednjih 15 godina uveo kao istinske pristupe iscjeljivanja Punu Svjesnost i meditaciju Heartfulness u razne grupe u brojnim zemljama uključujući i Indiju. Sretan je otac Noore & Rama.